K 500 Turbo Kompresor Hava SogutucusuKroçil borulu,buharlaştırıcı ve sıvılaştırıcılara ilişkin
deneysel ve teorik sonuçlar


Bulgular : Düz boru içerisindeki sogutkan filim katsayısı
(795 kcal/h C) ile #kroçil boru içerisindeki sogutkan filim katsayısı (1766 kcal/h C) karşılastırıldığında, kıvırcıklardan dolayı % 220 bir artış görülmektedir.Bu artışın toplam ısı transferine etkisi % 66 kadardır.Bu artış bile ısı değiştirici yapımında önemli malzeme tasarrufu saglar...


Kaynak : Mühendis ve Makine Dergisi sayı 269 ( 1981 )
Hazırlayanlar :  Yalçın A.Gogüş – Ruknettin Oskay – Selami Çakmakçı – Yavuz Alp,
Fin Tube Performance
( Kanatlı boru başarım – test ve hesaplama verileri )


Kaynak ;
Fin Tube Performance
E.C. Smith and A.Y. Gunter
Hudson Products Corporation
Houston, TexasÖrnek Uygulama : K 500 Turbo Kompresor Hava Sogutucusu

Tarifi : K 500 Turbo kompresör 'de kullanılan
kompresör hava sogutucusu
ortam sıcaklığında ve atmosfer basıncında emilen havayı 3 kademeli olarak sıkıştırıp basıncını 6 atm. kadar cikartan kompresörun her kademesinden sonra ( her kademede bir cift kompresör hava sogutucu var ) 110 – 130 C ısınan havayı 30 – 35 C sıcaklığa düşüren su soğutmalı kompresör hava soğutucusu...

KANATLI BORULU ISI DEĞİŞTİRİCİLERİ
FIN AND TUBE HEAT EXCHANGERS


Tasarım parametrelerinin kapasite üzerindeki etkisi ;

ÖZET
Bu çalışmada, kanatlı borulu bir ısı değiştiricisinde, tasarım parametrelerinin kapasite üzerindeki etkisi incelenmiştir.
Ayrıca, yeni bir performans analizi yöntemi olan ve FRITERM A.Ş tarafından geliştirilen ‘adım adım hesaplama’ yöntemi sunulmuştur.
Çalışma sonucunda test verilerinin ‘adım adım hesaplama’ yöntemini doğruladığı görülmüştür.
Boiler serpantini ve serpantin verimi grafiği ;

Isıtma periyodu sonunda ;
istenilen depo su sıcaklıgı 55 C ise ısıtma suyunun 70 C olması durumunda 80 dakika sonunda depo suyu sıcaklıgı 55 C dereceye gelir.
Eğer depo suyu sıcaklıgı ısıtma periyodu basında 25 C olursa depo suyunu 55 C derece ye ısıtmak için gerekli süre 16 dakika kısalır
( 80 – 16 = 74 dakika ) Bu durumda ısıtıcı serpantin ısı verimi ısıtma süreci basında 21 kw sonunda 8 kw olur.

serpantin verimi
finli boru - bilgi - piyasa ;
KENDİNDEN KANATLI (FİNLİ BORU ) SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ ...

GÖKHAN BOZKULA
Yüksek Lisans Tezi
Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

Isı değiştiricileri, heat exchangers, extruded finli boru, kanatlı boru

Yapılan bu çalışmada kısa kanatlı bir boru ile farklı kanat yapılarına sahip içten ve
dıştan kanatlı boruların farklı Reynolds değerlerinde sıcaklık farkına, basınç düşümüne, ısı
geçişine etkileri karşılaştırılmaktadır. Yapılan çalışmalar “Solidworks Flow Simulation”
programı ile yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda elde edilen çıktılar tablo ve şekil
halinde verilmiştir.

okuma dosyası .pdf

Kanatlı boru, ( extruded finned tubes ) kullanım yerleri

Isı değiştiricileri, heat exchangers, extruded finli boru, kanatlı boru