Fin tube Machine


Isı Değiştiriciler
Serpantin Boruları
Kendinden Kanatlı Borular
Extruded Fintube Machine

- Boru geometrisi, hadde sonucu, 
- kendinden kanatlı boru haline gelir.
- ısı değistiricilerde küçülen hacim ve maliyet yanında,
- ısı geçirgenliğinde artış sağlar.
- iki metalli kanatlı borular da,
- Kanatlarla iç borunun temas noktalarında termal direnç oluşmaz.

Isı değiştirici borularını extruded tekniği sonucu
kanatlanmasının en büyük yararı
malzemeyi artırmaksızın ısı geçiş yüzeyini ,
böylece ısı değiştirmecinin geçirgenliğini artırmaktır. 
Bu sırada ısı değiştirmecinin kapladığı alan ve hacmin
küçülmesi diğer bir yarardır.
Bir extruded makina ile boruların plastik şekillenmesi,
az bir yatırım ve az enerji harcamasıyla gerçekleşiyor,
bu çeşit gelişmeler artan malzeme fiyatlarıyla,
yakın gelecekte daha büyük ilgi görecektir.