Kondenzasyon – Yoğuşmalı kombi yoğuşturma eşanjörüAluminyum Kanatlı BoruSK Tip Kendinden kanatlı borular ;
Yoğuşmalı kombi yoğuşturucu ünitelerinde
düşük hacimde yüksek verim sağlar.

heat transmission endustri
geri

kondenzasyon


Yoğuşmalı Kombi Çalışma Prensibi :

Turbo eşanjör sistemi ile atıkgaz sıcaklığı düşürülerek yanma sonucu oluşan su buharenerjisi, sisteme geri kazandırılmakta ve bunun sayesinde yüksek verim elde edilmektedir.

Kondenzasyon tekniği kullanılan kombilerin,standart kombilere göre başlıca farkı,baca gazı ürünlerindeki nem yoğunlaştığında ortaya çıkan buharlaşma gizli ısısının bir kısmının kullanılabilmesi ve ısı geri kazanım kabiliyetleridir. 1 m3 Doğalgaz başına 1.5 ile 1.7 kg arasında su oluşmaktadır.1 kg-su başına açığa çıkan buharlaşma ısısı 539 kcal dir.Bu enerji gizli ısı olarak anılmakta ve standart kombilerde bu ısıdan yararlanılmaz.Yoğuşmalı kombiler; bacadan atılan gazların içindeki su buharında bulunan enerjiyi,
gazları yanma bloğunun içinde tekrar dolaştırmak suretiyle özel olarak dizayn edilmiş kanatçıklara çarptırarak alır
ve tesisat suyuna aktarır.


Yanma sonucu oluşan ürünler

Eşanjörden geçerken içersindeki su buharı yoğunlaşarak,
su haline gelir. Yoğuşan suyun enerjisini de eşanjörde dolaşmakta olan sistem suyu alır. Bu sistemle çalışan kombilerin verimleri standart kombilerden daha fazla olmaktadır.
Yoğuşma sonucu oluşan su da,
özel bir tahliye borusu ile dışarı atılır.
index


Kanatlı Boru Kesitleri ;


Extruded Finned Tubes


YKB - Yüksek Kanatlı Borular ( high fin tube )
OKB - Orta Kanatlı Borular ( medium high fin tube )
DKB - Düşük Kanatlı Borular ( low fin tubes )
KB - Kroçil Boru (  Corrugated Tube )