Kanatlı boru kanatlandırma - ovalama, disk kalıplar

Extruded Fin Forming Tools (Disks)
 
3 Ovalama kalıbı arasında sıkıştırılan etli auminyum 
veya bakır boru, plastik şekillendirme ile et kalınlığından kanatçıklar yapmaya zorlanır,
bu operasyondan kanatçıklar ile yüzey artışı sağlanan metaller,yüksek ısıl geçirgenlik özellikleri kazanır.