Ekonomizer Serpantini – Ölçüler

Bacadan çıkan atık gazlar genellikle üretilen buharın sıcaklığından
40°C ila 80°C daha yüksek sıcaklıkta bacadan atılır.
Atık ısının bir kısmının yeniden kazanılması kazan verimini yükseltecek ve yakıt tasarrufu sağlayacaktır.
lsı geri kazanımı yanma havası son soğutucusu – ekonomizer, yaygın kullanılan bir yöntemdir.
extruded finned tubes finning machine
extruded finned tubes